2017/ dafabet888数码15周年庆-助学感恩篇

2017/ dafabet888数码15周年庆-公司简介

2015/ dafabet888数码13周年庆

2014/ dafabet888数码12周年庆

2013/ dafabet888数码公司韩国之行

2013/ dafabet888数码11周年庆

2012/ dafabet888数码有限公司 中秋晚会

2012/ dafabet888数码10周年庆